PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

10-06-2014
Prehľad uhradenej ŠP NAFTA v roku 2013
10-06-2014
Prehľad uhradenej DPH obciam v roku 2013
10-06-2014
Prehľad štátnej pomoci a minimálnej pomoci za rok 2013
30-09-2013
Prehľad uhradenej DPH obciam v roku 2012
30-09-2013
Prehľad príjemcov štátnej pomoci a pomoci de minimis v roku 2012
17-09-2012
Prehľad príjemcov štátnej pomoci a pomoci de minimis v roku 2011 (s FO)
17-09-2012
Prehľad uhradenej DPH obciam v roku 2011 (bez FO)
03-03-2011
Prehľad uhradenej DPH obciam podľa usmernenia MPŽPRR SR č. 1472/2010-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam v roku 2010
03-03-2011
Prehľad štátnej pomoci, dočasnej štátnej pomoci, minimálnej pomoci a národných podpôr poskytnutých právnickým osobám v roku 2010

DO POZORNOSTI

Oznámenie PPA pre žiadateľov opatrení PRV 2007-13, integrovaná produkcia v ovocinárstve a zeleninárstve....
(Vystavené dňa 04-11-2010)
Oznámenie
(Vystavené dňa 20-09-2010)
Upozorňujeme žiadateľov (vrátane subjektov zúčastňujúcich sa intervenčných opatrení - ponúkajúci, skladovatelia) o podporu z podporných programov administrovaných v rámci spoločnej organizácie trhu s rastlinnými a živočíšnymi komoditami (pozn. opatrenia administrované sekciou organizácie trhu), ktorí boli v predchádzajúcich dňoch nejakým spôsobom postihnutí nepriaznivým počasím ...
(Vystavené dňa 28-06-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje včelárske organizácie, ktorým bola schválená podpora pre včelársky rok 2009/2010 v zmysle nariadenia vlády SR č. 422/2007 Z. z....
(Vystavené dňa 13-05-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej iba „PA“) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR...
(Vystavené dňa 22-04-2010)