PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

10-06-2014
Prehľad uhradenej ŠP NAFTA v roku 2013
10-06-2014
Prehľad uhradenej DPH obciam v roku 2013
10-06-2014
Prehľad štátnej pomoci a minimálnej pomoci za rok 2013
30-09-2013
Prehľad uhradenej DPH obciam v roku 2012
30-09-2013
Prehľad príjemcov štátnej pomoci a pomoci de minimis v roku 2012
17-09-2012
Prehľad príjemcov štátnej pomoci a pomoci de minimis v roku 2011 (s FO)
17-09-2012
Prehľad uhradenej DPH obciam v roku 2011 (bez FO)
03-03-2011
Prehľad uhradenej DPH obciam podľa usmernenia MPŽPRR SR č. 1472/2010-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam v roku 2010
03-03-2011
Prehľad štátnej pomoci, dočasnej štátnej pomoci, minimálnej pomoci a národných podpôr poskytnutých právnickým osobám v roku 2010