Usmernenie

05.04.2011

Príloha č. 12 Potvrdenie miestnej skupiny na území 3 krajín

05.04.2011

Príloha č. 13 Potvrdenie Riadiaceho orgánu

05.04.2011

Príloha č. 14 Vykonávanie projektov spolupráce

05.04.2011

Príloha č. 15 Kritéria kvalitat. hodnotenia opat. 4.2.

05.04.2011

Príloha č.16 Pracovný výkaz

05.04.2011

DODATOK Č.8

ktorým sa mení a dopĺňa USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER

05.04.2011

Usmernenie, verzia 1.8 BSZ

05.04.2011

Usmernenie, verzia 1.8 SZ

05.04.2011

Príloha č. 10 Zmluva o národnej spolupráci, BSZ

05.04.2011

Príloha č. 10 Zmluva o národnej spolupráci, SZ