PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 č. 873/2010 SAWBAC Slovensko a.s., Hrdličkova 2/B, 831 01 BA Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích prác
Dokument SCAN

12101,04 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra 1 deň po zverejnení zmluvy (14.1.2011) 31.12.2011