PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.07.2011 2525/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo Smolinské Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2650/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1 504 381,59 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2650/11 31.12.2013 0