PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.07.2011 ZA01000 Ing. Anna Kozáková Anna Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZA01000
Dokument SCAN

Dokument TEXT
70697,00 Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č.ZA01000 23.6.2016