PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.07.2011 2356/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo podielníkov v Spišskej Teplici Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2356/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
426 757,48 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2356/11 9.6.2014 0