PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.07.2011 ZV01623 Ing. František Asztaloš Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01623
Dokument SCAN

Dokument TEXT
143 737,11 Pôdohospodárska platobná agentúra deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 12.7.2016