PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.07.2011 TT01489/2011/PPA RUPOS, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01489
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1500000 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT01489 12.5.2016 0