PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 18.07.2011 TN00727/PPA Poľnohospodárske družstvo Šípkové, družstvo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00727
Dokument SCAN

Dokument TEXT
500 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TN00727 10.07.2016 0