PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 18.07.2011 ZA01007/PPA Jozef Čaplovič Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA01007
Dokument SCAN

Dokument TEXT
100 038,01 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA01007 29.6.2016 0