PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 18.07.2011 PR00995/PPA SHR – Mária Pardusová Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00995
Dokument SCAN

Dokument TEXT
33 992,33 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR00995 30.06.2016 0