PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 18.07.2011 KE01178/PPA Ing. KAČUR Ivan Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01178
Dokument SCAN

Dokument TEXT
113 021,12 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01178 10.07.2016 0