PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 18.07.2011 NR01495/PPA VPP SPU, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01495
Dokument SCAN

Dokument TEXT
176 488,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01495 23.06.2016 0