PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 18.07.2011 TT00953/PPA Poľnohospodárske družstvo Budmerice Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00953
Dokument SCAN

Dokument TEXT
15 295,76 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT00953 30.06.2016