PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.07.2011 2491/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2491/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
33 340,90 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2491/11 5.4.2016 -