PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.07.2011 PR01351/PPA STRUO, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01351
Dokument SCAN

Dokument TEXT
499 988,59 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01351 12.07.2016 0