PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.07.2011 ZA01004/PPA Roľnícke družstvo Pod Skalkou so sídlom v Krásnej Hôrke Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA01004
Dokument SCAN

Dokument TEXT
89 445,38 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA01004 28.06.2016 0