PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 25.07.2011 TT01435/PPA Ing. Peter Horváth Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TT01435
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1 499 435,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT01435 19.07.2016 0