PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 25.07.2011 PR00552 Marcela Vitkajová Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00552
Dokument SCAN

Dokument TEXT
91 506,35 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po dni zverejnenia Dodatku č.1 k Zmluve o NFP č. PR00552 29.03.2015