PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 25.07.2011 ZA00968/PPA BELIANSKY Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00968
Dokument SCAN

Dokument TEXT
18 863,80 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA00968 13.07.2016 0