PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 26.07.2011 ZV01121/2011/PPA d.1 Obecné lesy Veľké Pole, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01121
Dokument SCAN

Dokument TEXT
357.695,15 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV01121 17.06.2015 -