PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 26.07.2011 ZV00719 Ing. Peter Gulík-firma Gulík Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00719
Dokument SCAN

Dokument TEXT
99 424,46 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00719 31.03.2015