PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 17.06.2011 20/2011/PPA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Dohoda medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou o vzájomnej spolupráci pri poskytovaní informácií pre výkon následnej finančnej kontroly
Dokument SCAN

Dokument TEXT
bezodplatne Pôdohospodárska platobná agentúra 25. 5. 2011 doba neurčitá CEZ 722/2011-023/MPRV SR