PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 28.07.2011 NR00213/2011/PPA ZPD – Zeleninársko potravinárske družstvo Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00213
Dokument SCAN

Dokument TEXT
123.679,05 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. NR00213 12.12.2013