PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 01.08.2011 TT00870/PPA MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00870
Dokument SCAN

Dokument TEXT
80 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č.TT00870 5 rokov po podpise zmluvy -