PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 01.08.2011 PR01041/PPA AGROFYT, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01041
Dokument SCAN

Dokument TEXT
46 680,56 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01041 19.07.2016 -