PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 01.08.2011 TT01466/PPA SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného ríspevku č. TT01466
Dokument SCAN

Dokument TEXT
79 882,64 Pôdohospodárska platobná agentúra Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného ríspevku č. TT01466 24.07. 2016 0