PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 02.08.2011 Dohoda č.10-2011 Orange Slovensko, a. s. Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení (Dodanie dvoch kusov USB modemov na mobilné internetové pripojenie pre kontrolóro)
Dokument SCAN

Dokument TEXT
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň po zverejnení akciová cena jedného kusu USB modemu je 1,00 € vrátane DPH