PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 02.08.2011 211/2068-0001/2010 Vojenské lesa a majetky SR - štátny podnik Zmluva o poskytnutí dotácie na kompenzáciu strát v lesnom hospodárstve spôsobených prírodnou katastrofou
Dokument SCAN

Dokument TEXT
3 210,62 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou