PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 02.08.2011 211/2068-0002/2010 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Zmluva o poskytnutí dotácie na kompenzáciu strát v lesnom hospodárstve spôsobených prírodnou katastrofou
Dokument SCAN

Dokument TEXT
22 711,42 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou