PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 04.08.2011 ZV01379 PRI TROCH KAMEŇOCH, družstvo Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01379
Dokument SCAN

Dokument TEXT
32 612,33 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. ZV01379 03.05.2016 -