PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 05.08.2011 TT01499/PPA AGRO-KREDIT, spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01499
Dokument SCAN

Dokument TEXT
498 244,31 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT01499 31.07.2016 0