PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 05.08.2011 TT01480/PPA TT- AGRO, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01480
Dokument SCAN

Dokument TEXT
355 750,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT01480 31.07. 2016 0