PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 05.08.2011 46/11/OPRH/PPA EDEMI s.r.o. Rešica Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 46/11/OPRH
Dokument SCAN

Dokument TEXT
60 500,03 Pôdohospodárska platobná agentúra Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 46/11/OPRH Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 46/11/OPRH 0