PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 08.08.2011 TN00289/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo Mestečko Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00289
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1.035.982,21 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 4 k zmluve č. TN00289 31.12.2013