PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 27.06.2011 400/2485-09/2011 Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku Zmluva o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
Dokument SCAN

Dokument TEXT
19 516,40 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené