PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 09.08.2011 ZV00035 Poľnohospodárske družstvo „Bukovina“ Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZV00035
Dokument SCAN

Dokument TEXT
172 407,28 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.ZV00035 30.10.2015 -