PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 11.08.2011 2584/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo podielnikov Tematín v Modrovke družstvo Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2584/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
171 998,43 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2584/11 30.10.2013 0