PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 11.08.2011 1241/PRV Vendelín Maťokár Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1241/PRV
Dokument SCAN

Dokument TEXT
5 000 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. 1241/PRV Päť rokov od implementácie projektu