PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 12.08.2011 ZA00050 LKV, spol. s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZA00050
Dokument SCAN

Dokument TEXT
74 039,03 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.ZA00050 03.09.2013