PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 12.08.2011 KE00915 Včelárstvo Dorák - Doráková . Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00915
Dokument SCAN

Dokument TEXT
3870,91 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE00915 9.8.2016