PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.08.2011 KE01082/PPA AGROCENT s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01082
Dokument SCAN

Dokument TEXT
7 437,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01082 10.08.2016 0