PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 27.06.2011 400/2485-08/2011 Závodisko, š.p. Zmluva o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
Dokument SCAN

Dokument TEXT
6 488,02 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené