PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.08.2011 PR01162/PPA ČAČOVÁ ANGELA Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01162
Dokument SCAN

Dokument TEXT
77 876,01 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01162 05.08.2016 0