PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.08.2011 ZV01141 Martin Pribola Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01141
Dokument SCAN

Dokument TEXT
87 839,10 Pôdohospodárska platobná agentúra deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 28.7.2016