PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.08.2011 PR01321 Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01321
Dokument SCAN

Dokument TEXT
546 284,61 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 26.7.2016 -