PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.08.2011 2028/10 Martin Chorogwicki – SPORT ACADEMY Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2028/10
Dokument SCAN

Dokument TEXT
95 737,12 Pôdohospodárska platobná agentúra Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2028/10 24.03.2015