PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.08.2011 TT00250 RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00250
Dokument SCAN

Dokument TEXT
816 752,24 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. TT00250 16.12.2013