PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 16.08.2011 46/11/2011/OPRH Ryboprodukt s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 46/11/2011/OPRH
Dokument SCAN

Dokument TEXT
210 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 46/11/2011/OPRH 29.09.2015 0